لزوم رعایت بند 4-4-1-2 بهداشت و سلامت مبحث 4 مقررات ملی ساختمان

همانطور که مستحضرید مطابق بند 4-4-1-2 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، نباید در دوره ساخت بهداشت و سلامت مردم تهدید شود 

/ 0 نظر / 49 بازدید