گودهای رها شده با اتمام مهلت پایدارسازی و خطرات آن

حال ما با این فرض در نظر گرفته‌ایم که این عملیات پایدارسازی به صورت صحیح و کامل انجام پذیرفته است که آمارها خلاف این را نشان می‌دهد و گواه آن است که این پایدارسازی یا به صورت ناقص صورت گرفته است و یا آنکه اصلاً صورت نپذیرفته است و در حادثه یافت‌آباد تهران گود از لحاظ مجری پایدار بود ولی به محض برداشتن سپر خاکی و تخلیه بار میل‌گردهای ساختمانی، ساختمان ضلع شرقی ریزش کرد.

لازم به ذکر است که برخی از گودهای رهاشده نظیر گود خدامی  و ایران زمین و حقانی هم که در همان مرحله اولیه دچار بحران بودند  که بعضا برای برخی از انها دستور پر کردن هم صادر گردید( به صورت نادرست و غیر اصولی  پرگردیده است) هنور هم بلا تکلیف وبدون مقاوم سازی رهاشده‌اند.  

بحرانی بودن گودهای رهاشده فقط مربوط به پروژه‌ها با مقیاس خاصی نیست( همان طور که عمق گود یافت‌آباد کمتر از 2 متر بود )

فعلاً هم که با معلق بودن قانون  لزوم  حضور مجری ذیصلاح در محل پروژه به بحرانی بودن این موضوع افزوده شده است.

خواهش ما از مهندسین ، مجریان ، کارفرمایان ، سازمان نظام مهندسی ، شهرداری و تمامی مسئولین مربوطه  این است که هر چه سریع تر فکری به حال این گودهای رهاشده بنمایند که حادثه فقط برای همسایه نیست و تا این موضوع منجر به فاجعه‌ای انسانی نگردیده است جلوی آن را بگیرند.

که البته جزو  اهم حقوق شهروندی حفظ امنیت برای ساکنین منطقه می‌باشد و به صرف از سر باز کردن مسئولیت به طور مثال پر کردن گود بدون در نظیر گیری مسائل اصولی خطی بر روی مسئولیت‌های خود نکشند.

 گفتنی است که یکی از اصول اخلاقی و حرفه ای مهندسان ناظر و طراح و مجری این است که با مشاهده همچنین مسائلی و احساس خطر چه پروژه برای خود آنها باشد و چه نباشد این مسئله را به ارگان های مربوطه اطلاع دهند تا شاید کمتر شاهد حوادث ساختمانی باشیم.

/ 0 نظر / 56 بازدید