جلوگیری از ادامه عملیات در صورت عدم حضور مجری ذیصلاح و عدم رعایت موارد ایمنی

"عملیات اجرایی بدون سازنده ذیصلاح در حال انجام بوده لذا مراتب طبق قوانین مربوطه جهت جلوگیری از عملیات اجرایی و اقدامات مقتضی اعلام گردد"

گروه هم یار ناظر با تشکر از حسن توجه آن ریاست محترم ، برخی پیشنهاد‌ها تکمیلی را به این پیام افزوده است:

ناظرین و همکاران عزیز در صورت مشاهده اجرای پروژه توسط مجری فاقد صلاحیت موارد ذیل را در نظر داشته باشید:

 ادامه مطلب...

/ 0 نظر / 48 بازدید