بیانیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

در موضوع مطروحه نیز این سازمان برای اولین بار در کشور، با تشکیل واحد ویژه ای ، طی 2 سال گذشته اقدام به بازدید بیش از 17250 پروژه گودبرداری در شهر تهران نموده که 6000 نامه توقف ، اخطار و احضار به عوامل ذیربط همچون شهرداری،مهندس ناظر ، مهندس محاسب و همچنین مهندس سازنده ، تنها بخشی از ماحصل آن بوده است.

در پروژه موسوم به سینما ارم سابق نیز طی بازدیدهای کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال گذشته ، موارد لازم به مهندس ناظر اعلام گردیده است . بعد از تجهیز گود به سازه نگهبان در اضلاع غربی ، جنوبی و شمالی توسط عوامل ذیربط پروژه تا بهمن ماه سال 1393، از آن تاریخ به بعد مالک اقدام به حذف رمپ ورودی در ضلع شرقی (مجاورت ساختمان های لاله زار) نمود که این امر مخاطره آمیز، طی 3 گزارش خلاف و توقف، از سوی مهندس ناظر به  شهرداری اعلام گردیده است.

بدیهی است که مطابق نص صریح قانون ، نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان ، تنها "نظارت عالیه"  بوده و مهندسین محاسب ، ناظر و مجری و همچنین مالک پروژه ، عوامل مستقیم و دخیل در فرایند انجام پروژه می باشند.

لذا قصور یکی از این عوامل برای عدم انجام اقدامات ایمنی ، با توجه به اعلام گزارش توقف توسط مهندس ناظر که ابزاری جز ارائه گزارش به مراجع ذیربط ندارد ، چگونه می تواند بدون همراهی مسئولان شهری و نهادهای ذیربط که مجری اجرای عملیات توقف پروژه و رفع خطر هستند ، چنین حادثه ای را مسبب شود؟

یاداور می شود که از لحاظ قانونی، نقش مهندس مجری و مالک پروژه بیش از سایر عوامل دخیل می باشد و هرگونه مسئولیت اجرای نامناسب و انجام تخلفات ساختمانی ، ابتدا بر عهده ایشان و سپس دیگر عوامل ذیربط می باشد.

حال جای گله بسیار دارد که  برخی مسئولین محترم شهری که در این روزها با اظهار نظرهایشان به موضوع ورود پیدا کرده اند ، بدون آگاهی دقیق از فرایندهای انجام شده و اطلاع از حضور شبانه روزی کارشناسان این سازمان در این پروژه و همچنین شرکت آنها در جلسه های کارشناسی جهت حفظ ایمنی شهروندان از نخستین روزهای سال جاری، سخنانی را مطرح نموده اند.

این در حالیست که بی شک ایجاد فضایی آرام برای شهروندان ، با عزم جمعی مسئولان  و اقدام انها برای کمک رسانی موثر به سازمان های دخیل همچون سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و شهرداری میسر خواهد شد.

                                                                                                                      روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مقصر واقعی کیست ؟

/ 0 نظر / 50 بازدید