مظلومیت مهندسین کشور

دوم اینکه در مورد قانون واریز  مستقیم حق الزحمه نظارت به حساب نظلم مهندسی که پس از کسر 8 درصد آن به صورت بخش بندی به حساب مهندس ناظر واریز می گردد.

آیا شما برای عمل جراحی مبلغ حق الزحمه پزشک را به حساب نظام پزشکی و یا ...واریز می نمایید?

سوم در مورد تعیین مبلغ حق الزحمه که با کسورات در ابتدای کار(سهم نظام مهندسی،ارزش افزوده،....)،که فقط 60 درصد مبلغ تعیین گردیده به ناظر تعلق می گیرد که با کم لطفی برخی همکاران مبنی بر اعلام مبالغ پایین و دور از شان مهندس به 5 درصد آن تقلیل می یابد.

آیا شما در موقع پرداخت ویزیت پزشک تخفیف می گیرید و یا فقط 5 درصد آن را به پزشک پرداخت می نمایید؟

چهارم اینکه وقتی مهندسی دچار مشکلات حقوقی و قضایی می شود هیچکس به حمایت از آن فرد نمی پردازد در صورتی کادر تمامی ارگان ها الخصوص شهرداری برای حمایت از اعضای خود تیمی از کارشناسان و وکلا خبره را بکار گماشته است تا از حقوق اعضایش دفاع نماید...

به راستی چنددرصد از هزینه ساخت ،به مهندس طراح و نان پروژه تعلق می گیرد؟؟؟؟

/ 0 نظر / 45 بازدید