سازمان نظام مهندسی استان تهران:الزام ساخت اسکلت فلزی در کارخانه

اطلاعیه مهم سازمان نظام مهندسی استان تهران:

همانطور که مستحضرید مطابق مصوبه هیئت رئیسه مورخ 4/11/93 ماده36 قانون  نظام مهندسی ساختمان رعایت  مباحث مقررات ملی ساختمان الزامی می باشد.

/ 0 نظر / 40 بازدید