قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 

به اطلاع آن گروه از اعضای محترم سازمان که نسبت به پذیرش مسئولیت نظارت ساختمان‌ها از تاریخ 1/4/1391 در شهر تهران اقدام نموده‌اند، می‌رساند که در جهت دریافت اولین مرحله از حق الزحمه نظارت ساختمان تحت مسئولیت خود می‌توانند با در دست داشتن مدارک ذیل به واحد کنترل ساختمان سازمان نظام مهندسی، به نشانی شهرک غرب، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، پلاک10، طبقه سوم، انتهای راهرو مراجعه نمایند:

1-      کپی پروانه ساختمانی صادره

2-      قرارداد امضا شده فی مابین ناظر و مالک در دو نسخه (جهت مزید اطلاع، نمونه فرم قرارداد مربوطه در سایت قابل دانلود می باشد)

3-      کپی فیش واریز شده توسط مالک به حساب سازمان

4-      گزارش مرحله مربوطه ارائه شده توسط ناظر به شهرداری (مطابق فصل چهارم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان)

5-      تصویر گواهی پایان کار صادره توسط شهرداری (صرفاً جهت ساختمان‌هایی که گواهی استحکام بنا توسط ناظر به شهرداری داده شده است)

 

ضمناً مراحل پرداخت حق الزحمه ناظران به شرح ذیل می باشد:

الف- ساختمانهای تا زیربنای 1000مترمربع

  

مرحله

درصد پرداخت

صدور پروانه ساختمانی

40%

پایان سفت کاری

40%

اتمام عملیات ساختمانی

15%

 

ب- ساختمانهای تا زیربنای 2000مترمربع

  

مرحله

درصد پرداخت

صدور پروانه ساختمانی

35%

اتمام فونداسیون

15%

اتمام سفت کاری

30%

اتمام عملیات ساختمانی

15%

 

ج- ساختمانهای با زیربنای بیش از 2000مترمربع

  

مرحله

درصد پرداخت

صدور پروانه ساختمانی

25%

اتمام فونداسیون

15%

اتمام سفت کاری

20%

اتمام نازک کاری

20%

اتمام عملیات ساختمانی

15%

 

 

منبع:سایت سازمان نظام مهندسی استان تهران

/ 0 نظر / 24 بازدید