دستمزد مهندس ناظر در تهران مترمربعی800 4 تومان شد

دستمزد مهندس ناظرین ناظر چند هفته ای  است که از مبلغ 3 هزارتومان به 4800تومان افزایش یافته و قیمت تائید استحکام نیز مبلغ 5500تومان در فیش های که توسط شهرداری محاسبه می شود 

 از مبلغ فوق 3% مالیات کسر و 5% سهم سازمان از بابت ارجاع کار نیز کسر می گردد

با توجه به افزایش قیمت نظارت مهندسین تمایل بیشتری به قبول نظارت دارند و کمتر نسبت به قبول طراحی تمایل نشان می دهند که این مسئله افزایش قیمت طراحی را در پیش خواهد داشت

/ 1 نظر / 10 بازدید
بابک صمدی

این نرخ با این وضعیت ده هزار تومن هم بشه بازم کمه . ناظر انگار تو این مملکت مسئول خورد خوراک ساکنین هم هست !هر چی میشه باید جواب بده ! فقط مونده آب حوض بکشه !