عدم هماهنگی نظام مهندسی استان تهران و شهرداری

2.نقشه های فاز یک و دو که یکی توسط نظام مهندسی کنترل می شود (فاز 2) و دیگری توسط شهرداری (فاز یک)

که در اگر قرار است برای پروژ های نقشه ای با دیتیل کامل ارائه گردد دیگر لزومی به ارائه فاز یک طراحی نمی باشد

3.اعلام خطر مهندس ناظر در موقعیت های بحرانی که ناظر به جای آنکه به فکر رفع خطر باشد باید یک هفته تمام به تمامی ارگان ها با التماس نامه ای را ارسال نماید (البته این مورد تنها به نظام مهندسی و شهرداری مربوط نمی باشد بلکه شامل اتش نشانی ،...)

4. بازدید جداگانه نظام مهندسی و شهرداری از پروژه ها

.....

برخی علل به وجود آمدن مسائل فوق عبارتند از :

1.نداشتن سیستم یکپارچه الکترونیکی  :البته  به صورت ناقص اجرا گردیده است.

که این مهم اگر به صورت کامل اجرا گردد دیگر نیازی به حضور فیزیکی مالک و مهندس در دفاتر خدمات الکترونیک شهر و یا نظام مهندسی نمی باشد که عملا با راه اندازی این سیستم مالک با یک بار حضور و ارائه اصل مدارک مالکیت از طریق کدی وارد سیستم گردیده  و الباقی از طریق مهندسین ذی الصلاح پیگری الکترونیکی می شود(به علت چاپ  چندین و چند باره نقشه ها و  قطع درختان بیشتر فعلا ممهندسین دشمن شماره یک محیط زیست می باشند)

هم اکنون در خیلی از سازمان ها هم که با امضا الکترونیکی سندیت اصل بودن مهر و امضا ابراز می گردد.

یکی دیگر از فواید سیستم یکپارچه در زمان اعلام خطر می باشد که دیگر ناظر با اعلام در این سامانه تمامی ارگان ها را مطلع می نماید.

و یا نقشه ای یکسان و زمان بازدید هماهنگ

2.نپذیرفتن یک مرجع واحد در هر حوزه (نمونه نقض مبحث دوم مقررات ملی ساختمان)

3.نداشتن مرجعی جامع جهت مراجعه به آن و رفع مشکلات از طریق آن ، فاقد جامعه علمی مهندسین:

که در صورت وجود جامعه علمی جزو عقب افتاده ترین های  حوزه ساخت و ساز نبودیم

علت آن هم مشخص است که جمع کثیری از نوابغ  وپیشکسوتان و  صاحب نام های حوزه های مهندسی به کنارگذاشته شده اند ( عدم نشست مشترک میان نظام مهندسی با  اساتید دانشگاهی ،معماران نام آور ومهندسین مقیم کشورهای دیگر....)

اگر هم همایشی برگزار می گردد به صورت تک محوری است.

بعضی از عناوین کارگروه ها و یا دوره های آموزشی که از سوی نظام مهندسی ارائه می گردد به صورت مبهم می باشدو هیچ گونه توضیحی در رابطه با آن نگارش نمی گردد(مثلا کار گروه همه شمول گروه تخصصی معماری  و یا برای دوره های برگزار گردیده مطلبی در مورد سخنران و یا اساتید آن هیچ مطلبی درج نمی گردد)

فعلا مهندسین و مالکین گرفتار اختلاف کدخدا و معتمد دهکده مهندسی هستند............

/ 0 نظر / 46 بازدید