تعرفه حق الزحمه آزمایشات مکانیک خاک 1397

تعرفه حق الزحمه آزمایشات مکانیک خاک سال 1397انجمن شرکت های خدمات فنی و آزمایشگاهی مهندسی ژئوتکنیک و پایدارسازی گود صنعت ساختمان استان تهران از طریق لینک زیر قابل دانلود است:

تعرفه حق الزحمه آزمایشات مکانیک خاک 1397

/ 0 نظر / 123 بازدید