راهنمای ثبت قرارداد پیمان مدیریت در سامانه خدمات مهندسی نظام مهندسی استان تهران

با توجه به مشکلات پیش آمده در روند ثبت قرارداد پیمان مدیریت بدین وسیله راهنمای ثبت قرارداد پیمان مدیریت در سامانه خدمات مهندسی به پیوست ارائه می گردد.

/ 0 نظر / 38 بازدید