اصول گزارش نویسی و مسائل حقوقی مهندسی ناظر

یکی از مهم ترین مهارت هایی که به عنوان ابزار یک مهندس ناظر است گزارش نویسی و رعایت اصول آن می باشد .

که توجه به این اصول و زمان بندی های خاص آن موجب رهایی از برخی مشکلات قانونی می گردد.

ما در این بخش قصد داریم با بیان برخی اصول کمکی اندک به پیشرفت آگاهی مهندسین ناظر بنمایم. 

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 43 بازدید