حقوق ازدست رفته مهندسین عضو نظام مهندسی در دستان توانای وکلای شهر تهران

الف)مالکین که قبلاً با مراجعه به سازمان نظام مهندسی مجاب می‌شدند که مبلغی را به حساب نظام مهندسی واریز می‌نمودند حال با پاسخ‌هایی متفاوت  از طرف نظام مهندس مواجه هستند که:حق‌الزحمه  تمدید نظارت  مابالتفاوت سال قبل و امسال می‌باشد،...توافقی با ناظر مبلغی پرداخت گردد

و مالکین هم این همه چندگانگی را مشاهده می‌کنند به خیال خود می‌گویند ناظر که کاری نمی‌تواند انجام دهد .....   

ب)پروانه‌هایی که زمان آن‌ها به اتمام رسیده است و نظام مهندسی با از سر باز کردن آن‌ها ناظر را راهی شهرسازی می‌نماید...

2.عدم مشخص کردن تعرفه‌ها پس از سه ماه گذشت از آغاز سال 94  

3.ارجاع کار .......................... که بماند.......

راهکاری که ناظر در این بین دارد:

1.مراجعه به سازمان و پس از کلی ورق‌بازی اداری دریافت فرم خروج کار از نظارت و فراموش کردن حق‌الزحمه

2.مراجعه به دفاتر وکالت و شکایت از مالک که در نتیجه آن به حقوقی که حق اوست دست یابد. مهندس ناظر به حق خودش دیر می‌رسد ولی اینکه حاضر نمی‌شود حقش را کسی پایمال بنماید.

آیا قشر تحصیل‌کرده مهندسین باید پیاپی با عناوین مختلف در دادگاه‌ها حضورداشته باشند

*حال به دلایل مواردی که مهندسین چرا نباید به حق خود که جزو حقوق اصل آن‌ها است دست یابند می‌پردازیم:

1.نظام مهندسی استان تهران قدرت اجرایی ندارد و به همین دلیل نمی‌تواند از اعضای خود دفاع بنماید.

2.دغدغه نظام مهندسی استان تهران حقوق مهندسین نمی‌باشد ..............

3.نظام مهندسی منافع مهندسین را جزو منافع خود نمی‌داند.

4.دانش  نظام مهندسی در زمینه دفاع از حقوق ناظرین کافی نمی‌باشد

*پیامدهای آن:

1.فشار روانی و اقتصادی روی مهندسین

2.عدم توجه به کیفیت و دانش ساختمانی و عقب‌ماندگی از سایر نقاط دنیا در ساخت‌وساز

3.تبدیل شدن مهندسین به بساز و بفروش ها  برای کسب سود بیشتر

4.عدم تعهد کاری مهندسین با دید پوچ انگاری زحمات آن‌ها

5.ایجاد چنددستگی در میان مهندسین

6.مهاجرت به دیگر کشورها جهت بازیابی جایگاه از دست رفته آن‌ها

و در آخر هم پیامی به مالکین و کارفرمایانی که گمان می برند با عدم پرداخت حق‌الزحمه مهندس برد بزرگی در حوزه ساخت‌وساز داشته‌اند:

"حق‌الزحمه مهندس ناظر جزو حق‌الناس محسوب می‌شود و حق‌الناس تنها مطلبی می‌باشد که خداوند هیچ‌وقت آن را نمی‌بخشد"

/ 0 نظر / 51 بازدید