اطلاعیه مهم شورای مالیاتی در خصوص گزارش صورت معاملات فصلی (ماده 169 مکرر)

پیرو پیگیر­ی­های شورای مالیاتی سازمان و با توجه به نامه شماره 45/94/200 مورخ 94/04/24 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور اشخاص حقیقی عضو سازمان (مشاغلی که فعالیت آنها در مقام ارائه خدمت است) از دامنه شمول ارائه گزارش صورت معاملات فصلی (ماده 169 مکرر) خارج شده و نیازی به ارائه این گزارش ندارند. این بخشنامه از تاریخ 94/03/04 اجرایی می باشد.

/ 0 نظر / 55 بازدید