علل تعطیلی مهندسین مشاور و ظهور شرکت های تازه تاسیس و پروانه فروشی شرکت مشاور

1.نظام مند شدن کارهای نظارتی و اعلام تعرفه مشخص از سوی سازمان

2.گسترش سازمان نظام مهندسی از لحاظ بعد پرسنلی و  خدماتی

3. ارجاع کار از مالک به مهندس مشاور بدون واسطه

4. عدم آشنایی ناظر و مالک پروژه و به وجود آمدن مشکلاتی از قبیل مغایرت روندهای کاری میان ناظر و مالک و مجری پروژه و بعضا تعویض ناظرهای بسیار، عدم اطمینان مالک به ناظر

5.عدم ارجاع کار به برخی از مهندسین

پس از وضع قوانین جدیدی از سوی سازمان و امکان انتخاب کارهای انتخابی

1.خرید و فروش پروانه های مشاور با توجه به سوابق آنها

2.تشکیل باندهایی واسطه جهت ارجاع کار  و دریافت درصد واسطه گری

ما امیدواریم که طرح ارجاع کارهای طراحی مانند طرح ارجاع نظارت به صورت ناقص اجرا نگردد.

/ 0 نظر / 43 بازدید