مراحل صدور گواهی پایان کار

ارائه مدارک لازم :

1-اصل تصویر و مدارک مالکیت (مدرک مالکیت شامل یکی از موارد زیر می باشد) :

سند 6 دانگ ، برگه قرارداد واگذاری زمین شهری، اجاره نامه سازمان اوقاف، مقاوله نامه اداره املاک و مستغلات شهرداری و بنچاق

2-اصل و تصویر شناسنامه مالک

3-ااصل و تصویر نوسازی سال جاری

4-اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاک آپارتمان

5-اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت

6-محل ملک بر روی نقشه 1/2000(هوایی)

7-حضور مالک یا وکیل

8-اصل و تصویر وکالت نامه و شناسنامه وکیل در صورت مراجعه وکیل

9-گزارش مهندس ناظر و شماره و تصویر گزارش

10-فرم تعهد محضری در مورد آپارتمانهای فاقد خلاف ساختمانی

/ 0 نظر / 23 بازدید