ساختمان با کیفیت حق شهروندی هر ایرانی

1.3.نبود نیروی حرفه‌ای در زمینه کارهای ساختمانی

2. عدم تمایل نیروی جوان کاری به اشتغال در کارهای  ساختمانی

2.1.عدم نداشتن عنوانی مناسب برای شغل‌ها :

به طور مثال همه جوانان در حال حاضر تمایل به عنوان و القاب مهندس...و یا دکتر..... دارند

یا بهتر آن است که به جای استفاده از لغت کارگر بنایی لقبی مانند تکنسین ساخت مهارت 1 استفاده گردد.

2.2.عدم مشخص کردن جایگاه شغلی

2.3. عدم اعطای پروانه اشتغال به کار

2.4.عدم پوشش بیمه‌ای مناسب

2.5. عدم مشخص کردن رده شغلی با عنوانی مناسب و حقوق مکفی

2.6.عدم قرارداد کاری معتبر

2.7. عدم وجود فرصت‌های آموزشی

2.8.عدم اطمینان از آینده فرصت شغلی

حال راهکارهای پیشنهادی جهت رفع مشکل:

1.ایجاد فضاهای شغلی  و آموزشی معتبر

2.الزام سازندگان به بکار گیری نیروی ماهر ایرانی و قید اسامی و شماره پروانه اشتغال به کار آن‌ها در شناسنامه فنی ساختمان/ساخت ساختمانی باکیفیت بالا یکی از اصلی‌ترین مبانی حقوق شهروندی می‌باشد.

3.در نظر گرفتن  پوشش بیمه‌ای مناسب

4.فرهنگ‌سازی جهت عناوین و جایگاه شغل تکنسین‌ها

5. مشخص کردن حقوق با توجه به پروانه کاری تکنسین

/ 0 نظر / 46 بازدید