ساماندهی منظر شهری فقط با جیب مالکین؟؟

6.عدم توجه به سیستم سازه ای نما و عدم بارگذاری های خاص آن در نما با توجه به عدم حضور  مسئول کنترل سازه توسط مهندس محاسب در دفاتر خدمات الکترونیک شهر و اکتفا به تطابق معماری و سازه توسط مهندس معمار

7. عدم توجه به حسن اجرا نما و فقط اکتفا به  اجرای آن مطابق طرح به طور مثال اسکوپ سنگ نما

پیشنهاد:

1.اجباری کردن دفترچه  طراحی نما شامل: ایده ، مطالعات بافت منطقه ، ارائه توجیه طرح ، استفاده از سبک اکوتک در معماری، تلفیق هنر معماری  ایرانی و تکنولوژی های روز دنیا با توجه به امکانات موجود در کشور، در نظر گیری سازه نما، ارائه طرح به صورت دو بعدی و سه بعدی ، ارائه ریز جزئیات اعم از مصالح و ... و حداقل مصالح مورد استفاده در نما، ارائه زمانبندی جهت اجرا، تشریح مراحل اجرا کار به صورت تفضیلی (شرح اجرا عملیات)

2.تشکیل کمیته تخصصی نما و عدم اکتفا به نظر یک فرد (تیم کنترل نقشه )  شامل : مهندس معمار، سازه و  یا برون سپاری جهت کنترل طرح (کنترل از زمان ارائه طرح تا اجرا)

حال اگر از این موارد صرف نظر کنیم تمامی موارد با هزینه کارفرما می باشد جهت ساماندهی منظر شهری  ولی سهم خود شهرداری از طرح ساماندهی منظر شهری چیست؟

1.آیا پیاده روهای سنگ فرش شده که مانند پارچه چهل تکه هر قسمت آن با یک طرح سنگ وصله شده است بخشی از منظر شهری نیست؟(سنگ فرش کردن با استفاده از ته مانده  محصولات برخی کارخانه ها)

2.و یا آچار گم شده پیمانکاران که هر از چندگاهی برای یافتن آن زمین را می شکافند منظر شهری نیست؟ و یا حتی در نظر نگرفتن یک دریچه جهت دسترسی مجدد به آن نقطه شکافته شده وبسنده کردن به  پوشاندن آن با آسفالت.

3.و یا سطل های زباله آواره در سطح شهر که برای تنوع هر روز درمنطقه ای نقل مکان می کنند؟ یا نداشتن پوشش برای سطل های زباله که موجب مزاحمت ساکنین منطقه می شود؟ زباله ای آواره کناره سطل زباله؟

4. و یا گره کور زیر گذر چهارراه ولیعصر و عدم دسترسی های درست برای شهروندان  و  مشاهده افرادی گنگ که بالاخره باید از کدام سمت آن باید خارج شوندو یا معلولین؟....

5. عدم امنیت پل های عابر پیاده  از جهت پوشش مناسب کناری پل ها (گاها در موقع باد ریزش آن به سمت رهگذران) و پوشش مناسب بخش پیاده رو انها(استفاده از اسفالت جهت پوشش (به صورت نیمه کاره و آسیب دیده)و در نظر نگرفتن مصالح بکار گرفته شده و بارگذاری آن ها) و یا استقرار خیابان خواب ها در آنها

آیا این موارد جزو منظر شهری به حساب نمی آید و تنها با یکسان سازی نما ساختمان ها آن هم به صورت نصفه و نیمه کاره  مشکل منظر شهری حل می شود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

طرح تفضیلی که جهت پروانه ساختمانی تدوین گردیده است به طور ناقص تهیه شده است و به نظر ما باید تمامی مسائل اعم از سیستم اکو شهری و دسترسی به آنها و یکسان سازی بافت منطقه نیز در آن دیده شود.

/ 0 نظر / 47 بازدید