قوانین و مقررات شهر سازی

قسمت اول : گردش اداری از تشکیل پرونده تا دستور نقشه
۱- تشکیل پرونده 
۲- بازدید
۳- طرح ‌تفصیلی و بروکف
۴- دستور نقشه
۵- ضـمائم دستور نقشه اراضی

۵-۱- ‌ قطعات‌ تفکیکی واقع در (شهرک گلستان ، زیبادشت بالا و پائین ، زیبادشتک ها ، شهرک چشمه، شهرک امیرکبیر ، هوانیروز)
۵-۲- ‌قطعات‌ تفکیکی ‌غرب ‌بلوار‌ کوهک‌ جنب‌ پارک‌ چیتگر (موسوم‌ به ‌اراضی‌ پایگاه یکم‌ شکاری ‌و ‌آقایان‌ بشارت ‌و یزدانمهر)
۵-۳- ‌قطعات تفکیکی واقع در شرق بلوار کوهک (موسوم به قطعات ۵۰۱ متری)
۵-۴- ‌قطعات تفکیکی شمال خیابان امیرکبیر حدفاصل بلوار کاج و ارغوان (موسوم به قطعات فرهنگیان)
۵-۵- ‌قطعات تفکیکی در آزادشهر 
۵-۶- ‌ضوابط قطعات با سقف‌های شیبدار (کلیه قطعات در محدوده منطقه)
۵-۷- ‌کـلیات
۵-۸- ‌ مدارک و مواردی که میبایست در طراحی نما جهت ارائه به کمیسیون طراحی شهری و محیط زیست رعایت گردد
۵-۹- ‌دستورالعمل تهیه نقشه های محاسباتی و مدارک مورد نیاز جهت ارائه به واحد کنترل کیفی

قسمت دوم : گردش اداری از دستور نقشه تا صدور پروانه 
۶- تائید نقشه و تکمیل مدارک
۷- اعلام عوارض 
۸- وصول عوارض و پیش نویس پروانه 

قسمت سوم : گردش اداری از صدور پروانه تا گواهی ساختمان .
 ۹- نظارت فنی

۹ - ۱ - کنترل برو کف املک در حال احداث 
۹ - ۲ - مدارک و اقدامات لازم درخصوص صدور گواهی 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید