چک لیست جامع جدول نازک کاری همیارناظر

در بسیاری از موارد مهندسین طراح به دلیل حجم بالای کار برخی از موارد را به فراموشی سپرده و همچنین مهندسین ناظر و مجری در زمان تحویل نقشه ها از سوی طراح به دلیل زیاد بودن موارد کنترلی نمی توانند به صورت کامل مدارک و نقشه ها را مورد بازبینی قراردهند.

چک لیست جامع جدول نازک کاری شامل حداقل های و کلیات موارد مورد نیاز است که مهندس طراح باید در پروژه اعمال نمایند و نافی سایر موارد ذکر شده درمباحث مقررات ملی که ممکن است در این چک لیست پیشنهادی از قلم افتاده باشد، نمی باشد. این چک لیست به صورت ویژه جهت کمک به همکاران طراح ناظر و مجری تنظیم گردیده است.

این چک لیست شامل ۱۴مورد از نکات شاخص جهت اعمال و بررسی مهندسین ناظر و طراح جهت تنظیم و کنترل می باشد. 

جهت مشاهده کامل این مطلب به سایتهمیار ناظر مراجعه کنید

https://goo.gl/hH4dw5

لینک چک لیست جامع جدول نازک کاری همیارناظر

https://hamyarnazer.ir


/ 0 نظر / 21 بازدید