آغاز صدور شناسنامه فنی و اوج گرفتن قیمتها

با توجه به آغاز صدور شناسنامه فنی اکثر شرکتها و مهندسین تمایل کمتری به ارائه برگه های طراحی داشته و با توجه به سود کارهای نظارتی عملا عرضه برگه های طراحی مختل گشته و خود به خود قیمتها روند افزایشی پیدا می کنند شایسته است که همکاران گرامی با توجه به موضوع فوق در هنگام تنظیم قرارداد با مالکان موارد فوق را مد نظر داشته باشند

/ 0 نظر / 33 بازدید